Закони на музиката.

Естествени закони на музиката.

Така както съществуват природни закони, които управляват човешката физика и психика, така има и естествени закони, управляващи музиката. Принципите на добрата музика били установени чрез внимателно проучване и наблюдение. Вярвайки, че "законите" на структурата са били произволно наложени с несъвременно разбиране, човекът (в музикалната и други области) се е опитал да преустрои дадените закони.
  • Една от причините за тези заобикалки се крие във факта, че за мнозина законите на музиката са били въпрос на предпочитание. 
  • Друга причина несъмнено произхожда от факта, че "западната" музика ярко се различава от музикалните стилове, използвани от нехристиянските общества дори и днес.

  • Третата причина, която възниква в ума, е че доскоро връзката на музиката със здравето на обществото и нашето лично здраве е била до голяма степен пренебрегвана. За множество хора, дори е била смятана за несъществуваща.
 

Хармонията може да бъде добра и лоша.

Всяко музикално произведение трябва да отговаря на природните закони на музиката. Нотите могат да бъдат различни, но трябва да се подчиняват на необходимата хармония, която може да бъде както добра, така и лоша до степен на шум, крясъци, стържене... Висшата степен на изпълнителното изкуство е да се свири (музиката)
  • красиво,
  • чисто,
  • хармонично,
  • с добър звук.

Пропорции, съотношения и симетрия.

Още не е имало математика, когато в музикалните ритми са съществували пропорции, симетрия и съотношения на единиците за време. Още не е имало геометрия, но в мелодиите, които си е пеел човек, вече е била залегнала представата за върхове и низини, за различни точки на пространството, които обозначавали различни по височина звуци.

Древните хора са мислели с помощта на музиката, още преди да бъде открито абстрактното мислене и използването на понятия. Умствените навици на човек в продължение на хилядолетия са се формирали в рамките на изкуството на музиката и едва по-късно са се отделили от нея.
--------------------------------------------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар