Какво е музика (Muzika)?

Какво е музика?

Музиката представлява съвкупност от звуци, които влияят по най-различен начин на всяко живо същество на нашата планета. Тя може да бъде дефинирана по много различни начини и никога няма да бъде достатъчно да се обясни това чудо. Музиката е
 • адреналин, 
 • вдъхновение, 
 • удоволствие, 
 • релакс, 
 • радост и 
 • тъга. 
Феномен, който постоянно се движи във времето и никога не губи своите качества. Тя няма своя собствена страна, тя е там, където я ценят, слушат и и се възхищават. Музиката е там, където чрез нея се създава общ език, защото тя е начин за комуникиране. Тя се дели на два вида вокална и инструментална. Вокална-когато се изпълнява от гласове, а инструментална-когато се изпълнява от инструменти.

Човешкият глас.

Човешкият глас е естествен инструмент, който може да издава звуци от най-ниския до най-високия музикален тон. Именно човешкия глас е дал началото на развитието на музиката. А първите струнни инструменти са били направени на базата на изследвания на човешките гласни струни.

Инструментална музика.

Инструменталната музика се изпълнява от внимателно направени инструменти, които притежават неограничени възможности, разнообразни качества на тембрите и богати звучности. Те се делят на три вида:
 • струнни
 • духови и
 • ударни.
Благодарение на създаването на музикалните инструменти, музиката започва да се развива и разнообразява и става неизменна част от живота на хората. Още от древността, когато поезията тепърва е започнала да се популяризира, музиката е била муза и причина за създаването на драматични и комедийни поеми и разкази.

Музикални изразни средства.

Музиката си служи със съчетаването на пет изразни средства. Те са:
 • мелодия,
 • тембров колорит,
 • хармония,
 • ритъм и
 • темпо.
Всички тези изразни средства се състоят от ритмични вибрации и/или ритмични цикли. Тоновете се създават от вибрации, броят на които определя височината и интонацията на всеки тон.

Музикална хармония.

Музикалната хармония и спокойствието, което тя излъчва се олицетворява в различни образи. Някой я свързват с годишните сезони.
 • Пролета-когато тя се ражда под нотите на техния създател
 • Есента-тъжна, но красива
 • Лятото-пламенна и разчувстваща
 • Зимата-вдъхваща страх, но и величие.
Музиката е навсякъде около нас, дори и в сивото и скучно ежедневие. Но не всеки я преоткрива там. Естествено хармонията спада в същата категория, тъй като тя е просто натрупване на вибрации. Консонантна хармония в музиката се нарича тази, при която вибрациите на тези интервали или съзвучия създават чисти звуци. Примери за такава хармония са:
 • терците
 • квартетите
 • квинтите и
 • секстите.
"Консонансите осигуряват стабилност и спокойствие, докато дисонансите предизвикват напрежение и движение. По тази причина музикалните определения - консонанс и дисонанс, наричаме "хармоничен" и "дисхармоничен".

Стилове и жанрове музика.

С течение на времето музиката се променя и разнообразява до такава степен, че хората започват да я разделят на стилове, жанрове, подстилове и т.н. Като по-основните от тях са:
 • Класическа музика
 • Популярна музика
 • Диско
 • Афро-американска музика
 • Джаз
 • Блус
 • Рап
 • Рок музика
 • Ямайска музика
 • Латиноамериканска
 • Църковна музика
 • Народна-фолклорна музика
 • Фолк
 • Електронна музика
и др. Всички тези стилове музика си имат и подстилове.
--------------------------------------------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар